VIKTIG INFO ANGÅENDE EKSTERN AUTENTISERING

Behovsinnmeldingen er ikke lenger tilgjengelig uten at brukere autentiserer seg. Dette for bedre sikkerheten i forhold til datatilgang. For å forenkle autentiseringen så er det mulig å logge seg inn med de eksterne autorisasjonsløsningene som er vist under. Disse blir kun brukt til å bekrefte din identitet og vil ikke hente ut noe annen data enn navn og epost. Dersom du ikke kan eller ønsker å benytte deg av ekstern autorisasjon så kan vi sende deg en LYDIA bruker om du sender epost til post@sbmyhre.no

Logg inn med LYDIA bruker

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for LYDIA
 
 
eLYDIA benytter cokies for å lagre innloggingsopplysninger for deg. Ved å logge inn samtykker du til denne bruken.